BAG 2.0 komt naar JOIN: dit gaat er veranderen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG), dat wordt beheerd door het Kadaster. De BAG is afgelopen tijd op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de koppeling tussen de BAG en JOIN. Met dit artikel brengen we jouw kennis up-to-date.

Waarom werd de Wet BAG gewijzigd?

In 2011, vier jaar na inwerkingtreding van de Wet BAG, vond een evaluatie plaats. De conclusie: de BAG had zich een plaats verworven binnen (en buiten) het stelsel van basisregistraties en had draagvlak. Ook bleken publieke en private gebruikers van de registratie behoorlijk tevreden te zijn. Maar uiteraard waren er ook nog verbeterpunten.
Zo bleek de focus van de toenmalige wet te veel te liggen op formele, procesmatige aspecten, en te weinig op de resultaten van de registratie. Bronhouders (de gemeenten) moesten nog te veel energie stoppen in het voldoen aan de procesnorm, waardoor er minder aandacht was voor de kwaliteitsbewaking.

Om meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole bij de gemeenten zelf te leggen, werd in 2018 de gewijzigde Wet BAG aangenomen. Wat is er in de praktijk veranderd?


Wat is nieuw in BAG 2.0?

Door middel van de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) stellen gemeenten gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar. Naar aanleiding van de nieuwe wet worden deze en andere applicaties in een nieuw jasje gestoken, BAG 2.0 genoemd. Dit moment wordt ook aangegrepen om andere wijzigingen door te voeren. De belangrijkste aanpassingen in de BAG-applicaties in hoofdpunten:

  • Nieuwe statussen van panden en verblijfsobjecten zijn altijd actueel; naast de statussen ‘gesloopt’ en ‘in gebruik’ komen daar de statussen ‘verbouwing’ en ‘ten onrechte opgevoerd’ bij;
  • De voorschriften uit de Archiefwet worden gehanteerd voor het bewaren van brondocumenten;
  • Het aantal tekens voor het brondocumentnummer wordt uitgebreid van 24 naar 40;
  • Enkele uitzonderingen in de pand- en verblijfsobject-afbakeningen worden opgeheven; zo worden windturbines straks ook gezien als pand;
  • De definitie van de oppervlakte wordt zo veel mogelijk in lijn gebracht met bestaande normen zoals NEN2580, NEN3610 en Bouwbesluit 2012;
  • De identificatiecodes bij woonplaatsgrenswijzigingen en wijzigingen openbare ruimte worden behouden;
  • Drie nieuwe typen tijdstippen worden geïntroduceerd: tijdstipRegistratie, eindRegistratie en LV-registratiedatum.


Wat moet je nu concreet doen?

Het updaten van de BAG betekent natuurlijk ook dat de koppeling in jouw JOIN Zaaksysteem op de schop moet. Daar zijn we achter de schermen druk mee bezig. Sinds maart dit jaar is de nieuwe koppeling met BAG 2.0 voor iedereen beschikbaar.

De functionaliteiten in JOIN blijven nagenoeg gelijk. De enige zichtbare verandering is een Refresh-knop bij BAG-objecten, die beschikbaar is voor gebruikers met schrijftoegang tot de BAG-applicatie. Wanneer je op deze knop klikt, worden de objectgegevens geconverteerd naar het BAG 2.0-formaat. Eenmaal geconverteerd blijven de gegevens altijd actueel.

Screen nieuwe BAG
Getoonde objecten in de BAG 2.0 module zijn altijd up-to-date


Nog even over de voordelen

Na alle juridische en technische informatie komt bij jou wellicht de vraag op: wat héb ik er eigenlijk aan? De hoofdmoot is dat je in een BAG 2.0-integratie altijd de meest recente gegevens van een object in beeld hebt. Maar er is meer. Met onze BAG 2.0 module heb je geen PKI overheid certificaat meer nodig. Wij bieden de module als totaalpakket.

Hoewel je er misschien niet dagelijks iets van zult merken, is BAG 2.0 ook een mooi voorbeeld van Common Ground. De API die de BAG 2.0-koppeling tot stand brengt, is de eerste echte use case voor deze beweging waarbij steeds meer overheidsorganisaties zich aansluiten.

Lees meer over BAG 2.0 en JOIN