Zo dragen wij bij aan 'Dichterbij door digitalisatie'

We zitten nog middenin ‘het coronatijdperk’, maar nu al kunnen we concluderen dat de afgelopen periode een flinke boost heeft gegeven aan digitalisering bij overheden. Onlangs publiceerde de Rijksoverheid het visiedocument ‘Dichterbij door digitalisatie’. Niet geheel toevallig bevat dit manifest tal van raakvlakken met het Decos-gedachtegoed.

Sinds 11 september 2001 hebben we geen wereldwijde internationale gebeurtenis gezien die zoveel impact heeft als de coronacrisis. Eén ding is zeker: als er eindelijk een vaccin tegen het virus is gevonden, gaan we niet meer volledig terug naar het ‘oude normaal’. Uiteindelijk zal corona ieders leven veranderen.

Neem de reuzenstappen die digitalisering noodgedwongen heeft genomen door de coronacrisis. Ongetwijfeld gaan we ná het vaccin met z’n allen weer vaker naar kantoor, maar veel digitale tools waarmee we hebben kennisgemaakt, blijven we gebruiken.

 

 

Zoom-1Ook voor ons was digitaal
vergaderen relatief nieuw.

Dichterbij door digitalisering

Deze nieuwe realiteit vraagt om een duidelijke regierol voor de overheid, op landelijk en lokaal niveau. Reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om met het manifest ‘Dichterbij door digitalisering’ te komen. Het document biedt een perspectief voor de digitale overheid tijdens en na deze coronacrisis.

Het manifest, gebaseerd op inzichten van (ambtelijke) experts, is boeiende leesstof geworden. Samen bestrijken de behandelde onderwerpen het volledige werkdomein van de digitale overheid binnen de informatiesamenleving; van digitale inclusie tot persoonlijke en eenvoudige (digitale) dienstverlening. Een aantal ideeën in ‘Dichterbij door digitalisering’ blijkt goed aan te sluiten op de Decos-visie.

Meedoen als grondrecht

Zo kunnen we ons goed vinden in de roep om digitale inclusie. Nu steeds meer zaken digitaal worden geregeld, vinden de opstellers van het manifest het van belang dat iedereen goed kan begrijpen wat de overheid communiceert en gebruik kan maken van haar dienstverlening. “Meedoen in de (digitale) samenleving is een grondrecht,” is de mooie formuliering.

Bij ons heet dat: “Decos zonder drempels”. Al onze producten worden tegenwoordig zodanig ontwikkeld dat ze aan de richtlijnen voor toegankelijkheid voldoen. Welke stappen we hiervoor nemen? Dat beschreven we onlangs in dit artikel.

 

Fixi after WCAG-3Fixi is één van onze producten die voldoet aan de laatste standaarden voor toegankelijkheid.

Veilig delen van data

Het ministerie en de VNG zijn zich verder bewust van het belang van een veilige digitale infrastructuur. “We zijn het aan onszelf verplicht om onze eigen organisatie goed op orde te hebben om incidenten en uitval van (vitale) systemen te voorkomen.” Ook wordt het veilig delen van data aangestipt in het manifest.

Vanwege onze vele klanten in de publieke sector zijn we ons des te meer bewust van onze verantwoordelijkheid op het punt van security. We werken niet alleen aan de veiligheid van onze producten door een robuuste security-technologie, maar ook door gebruikersopties die het lekken van documenten helpen voorkomen.

Illustratie JOIN Samenwerken transparant klein

Neem JOIN Samenwerken. Met deze oplossing bepaal jij per bestand wie het mag lezen, becommentariëren, bewerken en/of downloaden. Wil je een bestand toch liever niet meer delen? Met een druk op de knop stop je de deling ervan.

Samenwerken heeft de toekomst

Tot slot werden we aangenaam getroffen door het pleidooi van de auteurs voor een innovatieve inzet van data. Inwoners en bedrijven hebben er baat bij dat zij en maatschappelijke instellingen gegevens met de overheid delen, omdat die zo dienstverlening en beleid kunnen verbeteren. De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in deze context worden helaas slechts kort aangestipt.

Er zijn echter nog hobbels op de weg voor deze publiek-private samenwerking. Uit het manifest:

“Het blijkt dat het ‘aan de achterkant’ veilig uitwisselen van gegevens tussen verschillende overheidsorganisaties nog moeilijk gaat, hierdoor moeten vaker gegevensoverdrachten plaatsvinden. Dit brengt risico´s met zich mee omdat gegevens op meerdere plaatsen bewaard worden. Het ‘koppelen’ van gegevens tussen organisaties via veilige voorzieningen wordt daardoor dus steeds belangrijker, juist als we privacy belangrijk vinden.”

Dit is iets wat we elke dag bij Decos doen: de verbinding leggen tussen overheden onderling, maar ook met de buitenwereld, zodat er goed kan worden samengewerkt en de burger de best mogelijke dienstverlening ontvangt.

Bekijk ook onze overzichtspagina met oplossingen voor lokale en regionele overheden.