Webtoegankelijkheid, WCAG: Decos zonder drempels

Bij Decos willen we dat onze producten door iedereen makkelijk gebruikt kunnen worden. De Decos oplossingen die door overheden en gemeentelijke diensten aangeboden worden moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Uiteraard volgen we hierbij de wetgeving rond webtoegankelijkheid.

We spreken van webtoegankelijkheid wanneer de barrières zijn weggenomen die interactie met of toegang tot websites verhinderen. Daarbij moet je in de eerste plaats denken aan moeilijkheden die kunnen worden ondervonden door mensen met fysieke handicaps, zoals blindheid of slechtziendheid.

Maar webtoegankelijkheid betekent ook bijvoorbeeld dat taal op een website niet te ingewikkeld is. Ook moet rekening worden gehouden met mensen die minder digitaal vaardig zijn.

De afspraken voor de webtoegankelijkheid zijn vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines in vakjargon ook wel WCAG genoemd. De WCAG bestaat uit richtlijnen voor de toegankelijkheid van webcontent gericht op mensen met een beperking.

Webtoegankelijkheid en de wet

Al langere tijd streven Nederlandse overheidsorganisaties naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid van hun digitale diensten. Uiteraard is het de bedoeling dat alle inwoners van Nederland met zo min mogelijk drempels worden geconfronteerd als ze van overheidswebsites en –apps willen gebruikmaken. De grote ontwikkeling die eraan komt, is dat toegankelijkheid binnenkort ook wettelijk wordt voorgeschreven.

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (2018) bepaalt dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor gelden de volgende ingangsdata:

  • 23 september 2019: websites gepubliceerd na 23 september 2018
  • 23 september 2020: alle websites
  • 23 juni 2021: mobiele applicaties

Het besluit betekent voor publieke organisaties dat de toegankelijkheid van websites en apps moeten worden geoptimaliseerdop basis van WCAG versie 2.1, niveau A en AA.

Ook moeten publieke organisaties voor al hun websites en apps een toegankelijkheidsverklaring maken en publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen worden genomen om de website toegankelijk te maken en te houden, inclusief een planning.

Zo lang een publieke organisatie in de toegankelijkheidsverklaring de uitdagingen die nu actueel zijn transparant worden beschreven, tezamen met een realistische planning voor maatregelen, voldoe je als publieke organisatie aan de wet. Waarbij we wel aanraden zo snel mogelijk alle knelpunten boven water te krijgen. Want we weten uit de praktijk hoe ingewikkeld en tijdsintensief het kan zijn om software gereed te maken voor de nieuwe richtlijnen.

Zo pakken we het aan

Alle nieuwe producten van Decos worden zodanig ontwikkeld dat ze aan de nieuwe richtlijnen voldoen. Bestaande oplossingen passen we stuk voor stuk aan. Waar letten we op bij het ontwikkelen van toegankelijke software?

  • Een belangrijk aspect van toegankelijkheid is dat voorleessoftware de website of app ‘begrijpt’. Het is dus cruciaal dat alle relevante grafische elementen, zoals illustraties en knoppen, worden voorzien van beschrijvingen (Alt tags). Zo kan de screenreader, die zelf geen illustraties begrijpt, toch de tekst ‘foto van een vuilnisbak’ voorlezen.
  • Gebruikers van onze oplossingen komen door gebruik van de Tab-toets niet ergens terecht waar ze niet verder kunnen. Deze uitdaging speelt met name bij e-formulieren. 
  • Optimalisatie voor kleurenblinden hoort ook bij webtoegankelijkheid. In onze nieuwe producten gebruiken we extra scherpe kleurcontrasten. Daarbij verliezen we de esthetiek niet uit het oog. We zijn erg tros op het eerste product dat in deze look & feel wordt gepresenteerd: JOIN Samenwerken.
  • We gebruiken nooit snel flitsende animaties in onze ontwerpen, omdat deze bij sommige mensen een epileptische aanval kunnen uitlokken.
  • Puzzelen is een leuke hobby, maar Decos-oplossingen mogen zich daar niet voor lenen… Dus als een inwoner in een van onze producten op een knop of een link klikt, gebeuren er geen onverwachte zaken.
Fixi before WCAG

Fixi voor de WCAG aanpassingen.

Fixi after WCAG
 

Zo hebben we in de Fixi website het contrast aangepast, de labels boven de invoervelden, 400% zoom mogelijkheid, een alternatief voor de kaartweergave, tab order, Alt tags, buttons en meer.

 

Digitale toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring dient door de gemeente geregeld te worden via deze website en moet gedeeld worden op de website van de gemeente. Je hebt van ons een onderzoeksrapport nodig voor het invullen van de toegankelijkheidsverklaring. De onderzoeksrapporten van alle Decos producten zijn uitgevoerd aan de hand van deze tool en zijn op deze pagina terug te vinden: https://www.decos.com/toegankelijkheid.  

 

Wil je meer weten over WCAG en hoe dit bij Decos wordt toegepast? 

Neem dan telefonisch of per mail contact op.

 s.vanderklugt@decos.com
   +31 883326751