JOIN the Journey: de 5 uitgangspunten van onze reis

Onze reis naar een nieuwe versie van JOIN is ongeveer twee jaar geleden gestart. En zoals bij elke reis, is het voor ons heel belangrijk om het doel centraal te stellen. In deze blog zetten we vijf uitgangspunten op een rijtje die voor ons leidend zijn in de ontwikkeling van het nieuwe JOIN.

Voordat we er dieper op in gaan, sommen we de uitgangspunten even voor je op:

  1. Een volledig nieuwe basis
  2. Flexibel voor elk proces
  3. Gemakkelijk voor alle gebruikers
  4. Elke stap herkenbaar
  5. Voor iedereen toegankelijk

 

JTJ Wegwijzer 1 Een volledig nieuwe basis

JOIN Zaaksysteem bestaat al circa 10 jaar in zijn huidige vorm. Inmiddels heeft de wereld van software-ontwikkeling en IT-architectuur (bij overheden) niet stilgestaan. Daarom kozen we niet voor een simpele update, maar bouwen we JOIN helemaal opnieuw op.

Afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van het Decos cloudplatform. Dit is een stabiele en schaalbare basis, gebaseerd op de modernste Azure-technologie, met security in de kern van het systeem en helemaal afgestemd op de principes van Common Ground.

Maar de veranderingen zijn niet alleen technisch van aard. Ons UX-team heeft gewerkt aan een volledig nieuwe interface. Hierdoor zijn straks alle functionaliteiten, van zaakdossiers tot beheer van integraties, ondergebracht op één platform met één look-and-feel. In een later stadium worden ook de functionaliteiten van JOIN Klantcontact en Fixi ondergebracht in dit platform.

JTJ Wegwijzer 2 Flexibel voor elk proces

In gesprekken met klanten merkten wij dat er behoefte is aan meer flexibiliteit bij het aanmaken van zaaktypen. Daarom biedt de nieuwe versie van JOIN veel mogelijkheden in het modeleren van processen. Niet alleen de ‘klassieke’ processen die we kennen van zaakgericht werken zijn mogelijk, maar ook andersoortige processen kunnen in het nieuwe JOIN worden ondergebracht.

De klanten die in het verleden hebben meegedacht, zullen veel van hun wensen herkennen. Uiteraard hebben we wel keuzes moeten maken om tot een consistent systeem te komen.

JTJ Wegwijzer 3 Gemakkelijk voor alle gebruikers

In het nieuwe JOIN bepaalt de rol van de gebruiker hoe het platform zich gedraagt. Hierdoor ziet de gebruiker niet langer alle functionaliteiten waar hij recht op heeft, maar slechts die functionaliteiten die voor de gekozen rol relevant zijn.

De gebruiker krijgt bijvoorbeeld niet steeds een heel zaakdossier voorgeschoteld, maar alleen de informatie die nodig is voor het uitvoeren van zijn taak. Zo maken we werken met JOIN intuïtiever en kan de gebruiker zich beter concentreren op zijn werk.

JTJ Wegwijzer 4 Elke stap herkenbaar

Of een knop of lay-out logisch aanvoelt voor de gebruiker, wordt grotendeels bepaald door de andere producten waarmee hij bekend is. Daarom schromen we niet om ons te laten inspireren door aspecten uit bijvoorbeeld Outlook of LinkedIn. Bovendien zorgen we er voor dat elke taak er overal in JOIN hetzelfde uitziet en uit dezelfde stappen bestaat. Zo is er minder kennis nodig om met JOIN te werken.

JTJ Wegwijzer 5 Voor iedereen toegankelijk

Wij willen dat onze producten door iedereen makkelijk gebruikt kunnen worden. Visuele en andere beperkingen mogen geen obstakel vormen. Ook bij het herontwikkeling van JOIN volgen we daarom de wetgeving rond webtoegankelijkheid.

Zo gebruiken we in de nieuwe versie van JOIN extra scherpe kleurcontrasten, zodat ook mensen met een visuele handicap goed door het systeem kunnen navigeren. Daarbij verliezen we de esthetiek niet uit het oog, want we kiezen voor frisse, aantrekkelijke kleuren. Bovendien is het nieuwe JOIN visueler, met veel pictogrammen en iconen.


Beschikbaar voor iedereen in de JOIN cloud

Het mooiste nieuws hebben we voor het laatst bewaard: deze nieuwe versie van JOIN komt binnen je huidige cloud-contract beschikbaar. Het onderhoud en de updates zitten allemaal gewoon in de licentie.

Benieuwd wat je zelf al kunt doen? Overstappen naar de cloud is een slimme eerste stap, dan staat deze nieuwe versie straks gewoon voor je klaar!


Benieuwd hoe het nieuwe JOIN eruit gaat zien?

De eerste oplossing op het cloudplatform is al beschikbaar: JOIN Samenwerken. Hierin zie je alle hierboven genoemde punten al terug. Op dit moment werken we hard aan de ontwikkeling van alle zaaksysteem-functionaliteiten op dit platform. Hiervan hebben we tijdens onze Roadmap Update al een voorproefje getoond.