Werken in een connected organization vraagt openheid en lef

Wanneer was de laatste keer dat je 100% eerlijk was naar een collega? Was dat vandaag, vorige week, of tijdens je laatste beoordelingsgesprek? Of misschien zelfs wel nooit? En wat is het antwoord als ik vraag hoe open je bent naar een klant of zakenpartner? Of als het gaat om je ouders, echtgenoot of vrienden? Ik denk dat die antwoorden niet eens zo ver uit elkaar liggen. Ik vind dat we veel te weinig lef tonen in het écht open naar elkaar zijn. En dat staat ons in de weg.

Ik houd van mensen en dat heb dat ik altijd al gedaan. Wat ons zo bijzonder maakt, is dat wij gevoel hebben, emoties, passie en empathie. Ik vind het mooi om te zien wat we samen kunnen bereiken als we ons verbinden. En dat doen we in álles: in families, sport, ons sociale leven – en natuurlijk in ons werk. In alle aspecten van het leven gaat het erom dat we samen mooie, goede dingen of gevoelens creëren …… die de wereld een beetje mooier maken.

 

Lessen uit het verleden

 

Sinds onze jeugd hebben we afgeleerd om volledig transparant naar anderen te zijn. Kinderen worden van jongs af aan in het stramien van sociaal wenselijk gedrag gedrukt. Het zou bijvoorbeeld niet netjes zijn om een ouder iemand naar zijn leeftijd te vragen, terwijl het gesprek dat daarop kan volgen juist heel mooi kan zijn. ‘Waarom zit je in een rolstoel?’ of ‘Waarom ben je nog niet dood?’ zijn toch bijzondere vragen waar kinderen onwijs veel van leren! In dat soort open gesprekken gebeuren mooie dingen, en dat maakt het leven boeiend.

 

Openheid essentieel voor succes

 

Ook in organisaties is openheid essentieel voor succes. Alleen door écht open te zijn kun je elkaar voldoende uitdagen om het optimale uit elkaar te halen. Elkaar echt durven aanspreken op verantwoordelijkheden en gedrag. Dit vergt een omgeving waarin je kan en durft te benoemen welke punten mis zijn gegaan,  waarin je mag falen en het lef hebt om dit ook toe te geven. Maar vooral ook een omgeving die hiervan wil leren. Alleen dan kan je groeien als team. Sterker nog, is er zonder deze omgeving wel sprake van een team?

 

Connected Organization

 

Om het beste uit elkaar te halen hebben wij bij Decos gekozen voor een organisatievorm zonder hiërarchie: de ‘connected organization’. Hierbij draait het om zelfsturende teams die ‘end to end’ waarde creëren bij en met onze klanten. In de praktijk betekent dit bij ons dat wij geen hiërarchie meer hebben, er is slechts een coachende, ondersteunende directie voor de zelfsturende teams.

 

Open feedback geven

 

Doordat de rol van manager is weggevallen, is het belangrijk dat we elkaar feedback geven. Daarvoor gebruiken wij onder andere het online portal 7Geese. Daarmee kun je heel laagdrempelig een compliment geven aan een collega, maar het biedt ook handvatten voor een meer gestructureerde vorm van feedback, waarin we elkaar vragen naar onze talenten en verbeterpunten. Positieve feedback geven lukt ons altijd wel, maar opbouwende feedback geven is een stuk lastiger… Dat kun je beter 1 op 1 en persoonlijk doen. Maar persoonlijk mensen aanspreken op hun gedrag, is moeilijk en oncomfortabel. Ook wij kunnen hier zeker nog stappen maken, nog meer lef tonen.

 

Transparante beloningen

 

Als wij die stappen hebben gezet, ben ik ervan overtuigd dat we met elkaar bijvoorbeeld ook een transparante beloningsstructuur kunnen neerzetten, waar medewerkers elkaars toegevoegde waarde en salaris bepalen. Dat vraagt lef! Dan zijn we in staat om de discussie over geld om te buigen naar een gesprek over intrinsieke motivatie, talent en ontwikkeling.

 

Hoeveel lef toon jij?

 

Ik geloof dat de wereld zich in die richting beweegt: waarin mensen zich willen ontwikkelen en hun talenten willen benutten om hun dromen te realiseren. Vrijwel niemand wil alleen maar geld verdienen. In deze ‘wereld van overvloed’ haal je je beloning ook, of juist veel méér, uit andere zaken. Denk aan Elon Musk die zijn droom wil realiseren en werkt aan het idee van een kolonie op Mars. Natuurlijk hebben we technologie keihard nodig om vooruit te komen, maar uiteindelijk gaat het om de mens en openheid tussen mensen en teams. Dat maakt het verschil.

 

Dus vertel me eens in alle openheid: hoeveel lef in relationele openheid toon jij?