Wat betekent het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor jou?

Op 1 januari 2022 wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingevoerd. Veel van onze klanten hebben daar vragen over. Niet zo verrassend, want het is complexe materie. Wat zijn nu precies de aspecten die voor jou als (lokale) overheid van belang zijn?

Om de impact van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor jouw organisatie duidelijk te maken, vertellen we je eerst wat meer over de Omgevingswet die eraan ten grondslag ligt. Die wet is bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen, zodat het bijvoorbeeld makkelijker wordt om bouwprojecten op te starten. De wet is al enkele malen uitgesteld; de bedoeling is dat de Omgevingswet, evenals het DSO, op 1 januari 2022 in werking treedt.

Wat is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)?

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de wet. Het gaat daarbij om een digitaal loket waarin snel kan worden opgezocht wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.  

Het succes of falen van de wet is onlosmakelijk verbonden met het DSO. Een van de meest recente redenen van uitstel van de Omgevingswet was dan ook dat het DSO niet op tijd klaar zou zijn. Het verbinden en samenwerken van actoren – initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden - staat centraal in de nieuwe wet, en het DSO moet dit mogelijk maken. 

Het DSO komt in de plaats van de bestaande toepassingen: het Omgevingsloket online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl.  

Wat betekent dit voor jou? 

Om informatie uit te wisselen zijn overheden verplicht een aantal lokale systemen aan te sluiten op de landelijke voorziening van het DSO. Het gaat dan om: 

  • Zaak-of vergunningensysteem: om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen uit het Omgevingsloket (dat is een onderdeel van het DSO). 
  • Plansysteem: om Omgevingswetbesluiten te publiceren en juridische regels beschikbaar te maken in het Omgevingsloket. 

  • Regelbeheersysteem: om toepasbare regels beschikbaar te stellen voor het onderdeel Aanvragen in het Omgevingsloket. 

Veel overheidsinstellingen zijn nu druk bezig met de voorbereidingen op deze aansluitingenIn samenwerking met ketenpartners worden tal van processen opnieuw ingericht. Daarbij komen ook nieuwe standaarden kijken, die vragen om technische aanpassingen op het gebied van informatiebeheer. 

Wat is de STAM-koppeling?

JOIN is klaar voor het DSO. Hiervoor is het met name belangrijk dat zaak- en vergunningensystemen van ketenpartners aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit doen we met de nieuwe ‘Standaard aanvragen en melden’ oftewel STAM. Dit is de opvolger van StUF-LVO.

De STAM-koppeling beschrijft de koppelvlakken die een rol spelen bij het indienen van een vergunningsaanvraag of een melding in het Omgevingsloket. Dit maakt het mogelijk om een aanvraag, inclusief bijbehorende bestanden, te laten ‘landen’ in JOIN. De implementatie van deze koppeling loopt nu bij een aantal gemeenten.

Daarnaast biedt het DSO nog een aansluitmogelijkheid: DSO-SWF (samenwerkfunctionaliteiten). Deze maakt het mogelijk om binnen de keten samen te werken aan bijvoorbeeld vergunningsaanvragen. Hiervoor werken we samen met een partner om de aansluiting te maken vanuit het DSO naar JOIN Zaak & Document.