Van organisatie naar keten

Ketensamenwerking, het proces waarbij verschillende partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van een project, komt steeds vaker voor in overheidsland. Omgevingsdiensten, gemeenten, politie en brandweer kruipen dichter naar elkaar toe en dat heeft gevolgen voor onder meer de ICT-systemen waarmee gewerkt wordt. JOIN innoveert precies op dit vlak met het project ‘JOIN Samen’.

 

Waarom neemt ketensamenwerking binnen de overheid toe? Dat heeft alles te maken met het willen bieden van een betere dienstverlening naar de burger. Door de krachten te bundelen, is het mogelijk om de burger sneller én beter van dienst te kunnen zijn, zeker als het om complexe maatschappelijke vraagstukken gaat.

 

Het tot stand brengen van effectieve ketensamenwerking is echter niet eenvoudig. Elke organisaties in de keten heeft zijn eigen werkmethoden, ICT-systemen en administratie. Hierdoor is werken aan eenzelfde dossier met andere organisaties des te complexer. Een fout is zo gemaakt. En wat te denken van het veilig uitwisselen van documentatie? Vaak gebeurt dat nog in tools zoals Dropbox of via Google Drive. JOIN Samen kan hiervoor dé oplossing zijn.

 

JOIN Samen is geïnitieerd naar aanleiding van een behoefte van Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam. Metro en Tram wisselt veel bestanden uit met het GVB, het Gemeentevervoersbedrijf dat het openbaar vervoer in de Gemeente Amsterdam, Diemen en Weesp verzorgt. Hoe zorg je er nu voor dat je altijd in de laatste versie van het document werkt of snel en gemakkelijk kan inzien hoe ver de andere partij is met de zaakafhandeling? Dit en meer waren vragen van beide instanties die zij aan ons voorlegden.

 

Met JOIN Samen zijn deze vragen beantwoord. Zowel Metro en Tram als het GVB blijven werken in hun eigen omgeving, maar kunnen onderling wel zaken op een veilige manier uitwisselen waardoor de documentatie synchroon blijft lopen. De broker synchroniseert op basis van StUF-standaarden. Efficiëntie is het gevolg.

 

Meer weten over JOIN Samen? Neem dan contact op met je accountmanager of mail naar info@decos.com.