Meest voorkomende meldingen openbare ruimte

Nederlanders maken het vaakst melding bij hun gemeente over vuil op straat en openbaar groen. Op hun beurt komen gemeenten het snelst in actie bij meldingen over gebouwen, straatvuil en water, riolering en bruggen. Oplossingen voor vandalisme nemen aanzienlijk langer in beslag. Dat blijkt uit cijfers van Fixi, de app waarmee inwoners meldingen kunnen maken over problemen in de openbare ruimte. Inmiddels werken 38 gemeenten in Nederland met deze mobiele applicatie.

 

72.185 meldingen openbare ruimte in 2018

In het jaar 2018 deden Nederlanders via Fixi in totaal 72.185 meldingen openbare ruimte, verdeeld over 38 verschillende Nederlandse gemeenten. In een streven de openbare ruimte netjes te houden én de burgerparticipatie te verhogen, werken steeds meer Nederlandse gemeenten met Fixi. In 2018 stapten 25 gemeenten over op de interactieve app.

Van januari tot en met december kwamen er 15.265 meldingen binnen over vuil op straat, op de voet gevolgd door 14.994 meldingen in de categorie openbaar groen. Onder openbaar groen wordt verstaan meldingen over bijvoorbeeld afgewaaide takken op de weg, gras dat gemaaid moet worden en perkjes of bomen die gesnoeid moeten worden. 

Ook deden Nederlanders veel meldingen over de openbare verlichting (9.418 meldingen), wegen, trottoirs en fietspaden (8.958) en over verkeer, bebording en parkeren (8.057).

 

Doorlooptijd meldingen vandalisme het langst

De app registreert ook hoeveel dagen het duurt voordat gemeenten de aanleiding van de melding hebben verholpen. Uit die cijfers blijkt dat inwoners het meeste geduld moeten hebben met vandalisme. Meldingen op dat vlak zijn na gemiddeld 22 dagen opgelost. Ook het verhelpen van gebrekkige openbare verlichting neemt met 20 dagen relatief veel tijd in beslag. “Een reden hiervoor kan zijn dat voor deze meldingen een externe partij moet worden ingeschakeld”, zegt Wendy van Duijvenvoorde van Decos, ontwikkelaar en eigenaar van de app.

Problemen omtrent openbare gebouwen worden met een gemiddelde ‘fix-tijd’ van vier dagen het snelst verholpen. Daarnaast zijn gemeenten er relatief vlug bij met meldingen over vuil op straat (negen).

De meeste meldingen worden direct na het weekend gedaan, aldus de cijfers. Op maandag- en dinsdagochtend komen de meeste meldingen binnen.

 Download de infosheet Meldingen openbare ruimte met fixi

Bereik Fixi app gegroeid naar 1 miljoen Nederlanders

Het gebruik van Fixi door gemeenten neemt snel toe. Deze maand gaan er weer 3 nieuwe gemeenten live met Fixi, waarmee de app nu een bereik van meer dan 1 miljoen Nederlanders heeft.

Fixi werd in 2015 gelanceerd door Decos na een testperiode met vier gemeenten. “De app verkleint de kloof tussen inwoners en gemeente”, vertelt Van Duijvenvoorde. “Aan de ene kant geeft Fixi Nederlanders de mogelijkheid om snel en eenvoudig hun straat of wijk leefbaar te houden. Aan de andere kant biedt de app een makkelijke en snelle manier voor gemeenten om deze meldingen op te lossen. Sommige gemeenten garanderen zelfs dat elke melding binnen vijf dagen is afgehandeld.”

Een overzicht van de resultaten uit het Fixi onderzoek hebben we hieronder weergegeven.

 

Top 10 meldingen openbare ruimte in 2018

Vuil 15.265
Openbaar groen  14.994
Openbare verlichting  9.418
Wegen, trottoirs & fietspaden 8.958
Verkeer, bebording & parkeren          8.057
Water, riolering & bruggen 5.677
Handhaving & overlast  3.805
Overig  2.973
Dieren 2.161
Schade openbare gebouwen 398

 

Top 5 langste fix-tijd meldingen openbare ruimte in dagen

Vandalisme 22
Openbare verlichting 20
Wegen, trottoirs & fietspaden             19
Handhaving & overlast  18
Vuurwerk17  

                                         

Top 5 snelste fix-tijd meldingen openbare ruimte in dagen 

Schade openbare gebouwen  4
Vuil  9
Water, riolering & bruggen  10
Speelplaatsen  10
Verkeer, bebording & parkeren          12

 

Wil je meer weten over FIXI? Neem gerust contact met ons op.
Of bekijk eens onze klantcase van de gemeente Oegstgeest, en lees zelf hoe zij Fixi hebben ingezet om hun proces te verbeteren en de buitendienst meer in de lead te laten zijn. 

 

Bron: Fixi/Decos