KCC toekomstproof door KCC teamleider Marijke Kempen

Sinds twee jaar ben ik werkzaam als KCC teamleider en werk ik acht jaar als ambtenaar bij geluksgemeente Roerdalen. Voor ons betekent een geluksgemeente dat de inwoner centraal staat en mee kan doen. Een inwoner krijgt meer zeggenschap, dus we verwachten ook meer van de inwoner. Wij werken aan een gemeente die niet bestaat vanuit een overheid maar bestaat vanuit de samenwerking tussen inwoner en gemeente. Daarbij is open communicatie tussen deze partijen essentieel!

 

Kanaalverleiding

Post, mail, telefoon, balie en internet zijn voor ons de kanalen waar we vanuit communiceren. Wij vinden het belangrijk om niet aan ‘kanaalsturing’ te doen, maar gebruik te maken van kanaalverleiding. De inwoner bepaalt altijd zelf nog op welke manier hij of zij bijvoorbeeld een afspraak wilt maken. Hoe meer we via internet aanbieden, hoe verleidelijker het wordt voor de inwoner om de volgende keer daar als eerste te gaan zoeken.

 

Onze toekomstvisie

Mijn wens voor de toekomst is dat het KCC een andere plek inneemt in de gemeentelijke organisatie. Nu wordt er nog regelmatig gedacht dat op het KCC telefonisten zitten die werken voor de vakafdelingen. Maar het KCC zit er voor de inwoners. Het KCC is eigenlijk een soort belangenbehartiger van inwoners. Het KCC moet zoveel mogelijk kennis hebben en daarom wil ik graag een kennisbank opbouwen. Gemeente Roerdalen bestaat uit de volgende beleidsteams: Ruimtelijke-economische ontwikkeling, Maatschappelijke ontwikkeling, Bestuurszaken, Onderhoud, Openbare werken en team Dienstverlening waar het KCC onder valt. Het Sociaal Domein, de Omgevingsdienst en Bedrijfsvoering zijn ondergebracht in een aparte organisatie. Ik vind het voor mijn KCC-team ontzettend fijn om vanuit dezelfde applicatie, zoals JKC, een module erbij te hebben zoals Themapagina’s. Recent hebben wij een goede presentatie gehad van accountmanager Bastiaan Kuiters en ik hoop dat team Openbare ruimte hiervoor kiest. Voor de toekomst wil ik graag dat JKC zodanig veel koppelingen heeft dat alles verbonden is, en dat het als een pakket wordt aangeboden i.p.v. losse modules.

 

''Ik wil eigenlijk het KCC mede door middel van het JKC beter laten verankeren in de organisatie. Niet als verlengstuk van de vakafdelingen, maar als de ingang van de inwoner naar de organisatie.''

Klantreizen

Wij vinden het ontzettend belangrijk hoe een inwoner onze dienstverlening ervaart. Wij passen een rollenspel toe met gemeentemedewerkers van verschillende afdelingen om dit te testen. Met het spel ‘klantreis’ gaan we stapje voor stapje door het proces dat de inwoner moet afleggen om iets voor elkaar te krijgen. Op deze manier komt een medewerker erachter of de dienstverlening die hij of zij uitvoert dan wel niet als prettig wordt ervaren.

 

Social media

Als gemeente willen wij graag social media implementeren. Dit project willen we samen met de inwoners opzetten. Op deze manier is ook de interface van de nieuwe website ontstaan. We hebben in de zes dorpskernen sessies gehad waarbij er naar verschillende interfaces werd gekeken, en er is unaniem gekozen. In de toekomst zouden we graag social media willen integreren bij het KCC en niet via een aparte afdeling zoals communicatie laten verlopen. Op dit moment wordt er nog weinig tot niet gecommuniceerd via social media. Red. : Meer weten over social media als module binnen JKC? Lees het volgende artikel: Sociaal media is een kanaal.

 

Technologische ontwikkelingen

Wanneer medewerkers van verschillende afdelingen dienen te werken met een nieuw digitaal systeem, ervaren we weerstand. Een nieuwe applicatie kan voor veel verwarring zorgen. ‘Hoe krijg ik mijn medewerkers zover dat zij het systeem eigen maken?’ stelde ik mezelf de vraag. Ik heb een aantal KCC-medewerkers het JKC zelf laten inrichten en doe dit nu ook met Themapagina’s van JKC. Twee weken lang hebben een aantal KCC-medewerkers in een testomgeving met JKC gewerkt om het eigen te maken. Onze medewerkers kwamen hierna zelf met suggesties van toepassingen die goed werken!

 

In samenwerking geschreven met KCC teamleider gemeente Roerdalen: Marijke Kempen.

 

Ben je benieuwd hoe het Openbaar Ministerie werkt met JOIN Klantcontact? Klik dan hier!