Geef uitvoering aan de Woo met de PLOOI-koppeling voor JOIN

Om de overheid transparanter te laten functioneren is sinds 1 mei de wet Open overheid van kracht. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de verplichting voor overheidsorganisaties om actief informatie te publiceren. Het platform waarop dit moet gebeuren, PLOOI, is nog in ontwikkeling. Naar verwachting komt daar begin volgend jaar verandering in. Daarom geven we je in deze blog een update over PLOOI-publicaties vanuit JOIN.

- Lees ook: Wat betekent de Wet open overheid voor informatiespecialisten? -

Maak kennis met PLOOI

Het delen van documenten gebeurt tegenwoordig uiteraard digitaal. KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) heeft hiervoor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) ontwikkeld. Gebruikers uploaden alle relevante documenten als pdf of zip-file naar dit platform. Vervolgens kunnen burgers, journalisten en bedrijven de documenten via open.overheid.nl zoeken en downloaden. Zo wordt overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren; het doel van de Woo in een notendop.

Nog niet alle categorieën verplicht

Een grote verandering? Uiteraard, maar met de juiste voorbereiding is het behapbaar. Allereerst verplicht de Wet open overheid (Woo) dan wel dat overheidsorganisaties een 17-tal informatiecategorieën actief openbaar maken, maar de openbaarmaking van deze categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. De eerste vier categorieën die verplicht worden gesteld zijn:

  • Bereikbaarheidsgegevens
  • Vergaderstukken
  • Convenanten
  • Woo-verzoeken

Bestanden die naar PLOOI worden geüpload, worden automatisch gecontroleerd op virussen en de aanwezigheid van de juiste metadata. De documenten worden niet inhoudelijk gecontroleerd. Dat betekent dus ook dat je deze vooraf moet ontdoen van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie. Vanuit JOIN kan je dit gemakkelijk regelen met een koppeling met een anonimisatietool, zoals DataMask, Octobox of BM Protector. Dat scheelt een hoop tijd en zwarte lak.

Ontwikkeling PLOOI-koppeling

Als op termijn alle zeventien informatiecategorieën gepubliceerd moeten worden op PLOOI, betekent dat een zeer grote stroom aan informatie die geüpload moet worden. Handmatig zou dit een zeer tijdsintensief proces zijn. Gelukkig biedt PLOOI binnenkort ook een API; een koppelmogelijkheid om documenten geautomatiseerd aan te bieden vanuit andere systemen.

Sander cirkel-1
Consultant Sander Maassen

“We bereiden ons voor op de PLOOI-koppeling,” vertelt Decos-consultant Sander Maassen. “Ik ben nu voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk de wensen en mogelijkheden in kaart aan het brengen, maar we hebben tijdens een vraag- en antwoordsessie van KOOP gezien dat iets meer dan de helft van alle overheidsinstellingen geïnteresseerd is in een dergelijke koppeling.”

Wachten op de API

De koppeling is functioneel gezien heel eenvoudig: een button in JOIN waarmee je documenten in één klik openbaar kunt maken. “De geselecteerd documenten en alle benodigde metadata worden vervolgens automatisch vanuit JOIN op PLOOI gepubliceerd,” legt Sander uit. “Dit kennen we al, want we hebben ervaring met dit soort koppelingen.” Wat wel nieuw is, is PLOOI zelf. KOOP is nog niet klaar met de API van PLOOI. Binnenkort wordt er een zogenoemde ‘sandbox’ gelanceerd, waarmee ontwikkelaars kunnen starten met de ontwikkeling van een koppeling. “We zijn nu aan het inventariseren wat er nodig is om de koppeling te bouwen, zodat we direct aan de slag kunnen als de sandbox er is.”, vertelt Sander.

Wat zijn jouw wensen?

Sander verwacht dat de API van PLOOI in het eerste kwartaal van 2023 gereed is. “Ze zitten nu op versie 0.9, dus dat is bijna tegen een eerste release aan. We blijven het in de gaten houden. In de tussentijd is het handig als overheidsinstellingen die interesse hebben in de koppeling alvast nagaan wat hun specifieke voorkeuren zijn; dan kunnen we snel schakelen als het zover is.”

Denk dus als gemeente, provincie of waterschap alvast na hoe je de koppeling wilt inrichten. Wil je meerdere documenten tegelijk kunnen uploaden? Zo ja, hoeveel? Wil je een melding als het goed op PLOOI staat? Allemaal details om over na te denken. Sander of een andere collega gaat graag met jou in gesprek over de beste oplossing voor jullie situatie.

Geef interesse en/of voorkeur door