Digitale toegankelijkheid voor fixi

Digitale toegankelijkheid is een veel besproken onderwerp binnen gemeenteland. Bij Decos willen we dat onze producten door iedereen makkelijk gebruikt kunnen worden. Zo ook Fixi!

Fixi wordt gebruikt door overheden en gemeentelijke diensten en moet dus voor iedereen beschikbaar zijn. Uiteraard volgen we hierbij de wetgeving rond webtoegankelijkheid. Per 23 september 2020 moet Fixi een toegankelijkheidsverklaring hebben die gebaseerd is op de richtlijnen van de WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

Waarom digitaal toegankelijk

We spreken van webtoegankelijkheid wanneer de barrières zijn weggenomen die interactie met of toegang tot websites verhinderen. Daarbij moet je in de eerste plaats denken aan moeilijkheden die kunnen worden ondervonden door mensen met fysieke handicaps, zoals blindheid of slechtziendheid.

Alle informatie en alle componenten van de gebruikersinterface moeten waarneembaar, bedienbaar (navigatie) en begrijpelijk zijn voor de gebruiker. 

Wijzigingen in de Fixi website

Om Fixi digitaal toegankelijk te maken is er onder andere gekeken naar het contrast in de applicatie [WAARNEEMBAAR]. Denk hierbij aan kleuren die naast elkaar gebruikt worden (zoals het donkerblauw en lichtgrijs) die toch goed te onderscheiden moeten zijn:

Zo zijn ook de randen van de invoervelden in het Fixi formulier duidelijker zichtbaar:

De website van Fixi bestaat voor een groot deel uit een interactieve kaart met Fixi meldingen die in de buurt zijn gemaakt. Om toegankelijk te kunnen zijn voor slechtzienden die meldingen in de buurt willen zien, is er een alternatief beschikbaar in de vorm van een lijstweergave: 

Het moet daarnaast mogelijk zijn om door middel van TAB door de website heen te klikken. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan in de volgorde van de velden waarop gefocust wordt [BEDIENBAAR]. Op het moment dat er met TAB door de website wordt genavigeerd, leest de voorlees software de velden voor en wordt duidelijk waar de gebruiker is en wat hij/zij moet doen. Een invoerveld dat door de TAB toets is benaderd komt er als volgt uit te zien:

In het screenshot hierboven is te zien dat we nu ook labels boven het invoerveld hebben plaatst. Deze blijven altijd zichtbaar, waardoor het duidelijk is wat er ingevuld moet worden [BEGRIJPELIJK]. 

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring dient door de gemeente geregeld te worden via deze website en moet gedeeld worden op de website van de gemeente. Je hebt van ons een onderzoeksrapport nodig voor het invullen van de toegankelijkheidsverklaring. De onderzoeksrapporten van alle Decos producten zijn uitgevoerd aan de hand van deze tool en zijn op deze pagina terug te vinden: https://www.decos.com/toegankelijkheid.  

Alle komende wijzigingen in Fixi blijven wij continue checken op de toegankelijkheidsnorm. Op deze manier kunnen alle inwoners die Fixi gebruiken, zorgeloos een melding maken.

Wil je meer weten over WCAG en hoe dit bij Decos wordt toegepast? 

Neem dan telefonisch of per mail contact op.

 s.vanderklugt@decos.com
   088-332 67 51