Duurzaam rijden is hightech rijden

Bedrijven die de CO2-uitstoot willen terugbrengen, beginnen vaak met het vervangen van auto’s in hun wagenpark. Door de inzet van slimme software en technische hulpmiddelen kan er echter met de bestaande auto’s al veel emissie worden beperkt.

 

Het gaat goed met duurzaam Nederland. Steeds meer bedrijven brengen tegenwoordig de eigen CO2-emissie in kaart en proberen die uitstoot terug te dringen. Opdrachtgevers vragen erom en ook consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En er is één activiteit waar mijns inziens bijzonder veel te winnen is: de auto. Zakelijke kilometers met de auto zorgen met afstand voor de meeste CO2-emissie. Voor bedrijven met een groot wagenpark, zoals pakketbezorgers, huis-aan-huis dienstverleners of transportbedrijven, gaat het al gauw om 80 tot 90 procent van de totale jaarlijkse uitstoot. Hoewel de populariteit van elektrisch rijden stijgt, is het niet direct nodig om de benzinewagen te vervangen. Kleine ingrepen in het rijgedrag kunnen al tot grote verbeteringen wat betreft uitstootreductie leiden. De hamvraag is dan direct: hoe doe je dat?

 

Het nieuwe rijden

 

Het aanpassen van het wagenpark is de meest voor de hand liggende maatregel om duurzamer te worden. Auto’s met een energielabel A en B stoten aanmerkelijk minder CO2 uit. Maar dit is uiteraard erg kostbaar. En het terugverdienen van die goedkopere duurzame auto’s zit er ook niet zo snel in. Energiezuiniger auto’s zorgen voor naar schatting 5 procent minder brandstofverbruik, niet de getallen om een mooie businesscase mee te maken.

 

Een andere manier om voor brandstofreductie te zorgen is mensen beter laten rijden. Het nieuwe rijden staat al geruime tijd op de kaart en de overheid heeft hier een aantal jaren geleden ook een campagne aan gewijd. Wanneer je als bestuurder rustiger optrekt, je aan de snelheid houdt en minder hard door de bochten trekt, gaat de emissie van CO2 een stuk omlaag. Er zijn behoorlijk wat bedrijfjes actief die tweedaagse cursussen geven op dit gebied. Een man gaat dan naast zo’n werknemer zitten en wijst hem of haar op zijn rijgedrag.

 

Een wereld te winnen

 

Ik denk echter dat er nog een wereld te winnen is voor het nieuwe rijden met hulp van technische hulpmiddelen zoals apps. Voorheen werden track and trace-systemen vooral aangewend om realtime inzicht te geven in routes en achteraf feedback te geven. Tegenwoordig zie je echter al vaak dat bedrijven hun track and trace aan onder andere planningssoftware koppelen, zodat auto’s niet onnodig lange routes rijden en efficiënt worden ingezet. En ook op het gebied van het nieuwe rijden kunnen technische hulpmiddelen vooruitgang bieden. Niemand houdt er van om gewezen te worden op het eigen rijgedrag. Mede hierdoor zakt het geleerde tijdens een tweedaagse cursus mettertijd weer weg. Door gebruik te maken van rijstijlapps kan je ervoor zorgen dat mensen op een ongedwongen manier constant feedback krijgen op hun rijgedrag. Dan beklijft het nieuwe rijden ook echt. Duurzaam rijden is wat mij betreft hightech rijden.