Na 34 jaar een nieuwe CEO voor Decos

Paul Veger, de 57-jarige oprichter van Decos, geeft het stokje van CEO over aan Daniël de Klerk, op dit moment de Chief Product Officer (CPO) en Chief Operating Officer (COO). Paul wil zich meer richten op zijn andere twee passies: zijn rol als angel investor en zijn persoonlijke ontwikkeling. Een mooi detail: de nieuwe CEO is exact even jong als het bedrijf: 34 jaar. We stellen beide heren drie vragen om terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken.

Paul cirkelPaul Veger: een hart voor Decos


Paul, hoe kijk je terug op je periode als CEO?

"Met veel vreugde. Het was een mooie periode met veel persoonlijke en zakelijke groei waarin ik met unieke mensen iets heb kunnen opbouwen. Het bedrijf is gegroeid van 0 naar 200 medewerkers en onze producten worden door steeds meer mensen gebruikt. Bovendien ben ik trots op het model van Decos, met werknemers die participeren in de onderneming en samen iets moois bouwen. De bijzondere mensen die hier rondlopen, maken het bedrijf uniek."

Waarom is nu het moment om het stokje over te dragen?

"Aan de ene kant wil ik me meer richten op mijn rol als angel investor. Ik begeleid zo’n 10 startups en dat kost veel tijd. Aan de andere kant wil ik meer tijd hebben voor mijn persoonlijke groei, om te reflecteren, mediteren en technisch onderzoek te doen.

Tegelijkertijd bevindt Decos zich aan de vooravond van een geheel nieuwe fase van groei. Zo zijn we bezig met een nieuwe generatie producten en onder de noemer JOIN the Journey komt er een nieuwe softwaregeneratie. Daarvoor is nieuw leiderschap nodig. En omdat jonge mensen meer toekomst hebben, vind ik het mooi die weg naar de toekomst door een jongere persoon te laten uitstippelen."

Waarom is Daniël de Klerk de aangewezen persoon om dit te doen?

"Daniël is even oud als Decos, een bijzonder toeval. Ik ken hem als iemand met hoge standaarden en integriteit. Bovendien is hij een gestructureerde man die helder en besluitvaardig is. Ook heeft hij kennis van zowel productontwikkeling, services en operaties als strategie. Ik heb enorm veel vertrouwen in Daniël.

Overigens blijf ik betrokken bij Decos als oprichter, grootaandeelhouder en Executive Chairman. Ik draag de dagelijkse leiding over, maar ik ben niet weg."

 

Daniel cirkelDaniël de Klerk: met Decos naar de toekomst


Hoe ga je de rol van CEO aanpakken?

"Binnen Decos werken we met zelfsturende teams. Dat betekent dat we structuren hebben gecreëerd die voor iedereen inzichtelijk maken welke doelen we nastreven en hoe we dat succes meten. In de afgelopen jaren heb ik samen met de teams gewerkt aan het neerzetten van deze transparante structuur die maakt dat we kunnen groeien. Als CEO zal ik me met name bezighouden met groei en innovatie."

Wat merken klanten van deze verandering?

"Weinig tot niets. De afgelopen jaren heeft Paul steeds meer van zijn verantwoordelijkheden overgedragen aan de bestaande directie. Dat ik nu de functie van CEO krijg, is een laatste, logische stap in dit proces. Onze accountmanagers blijven het vertrouwde aanspreekpunt voor klanten."

Hoe kijk je naar de toekomst van Decos?

"Decos is de enige onafhankelijke leverancier van formaat voor systemen voor zaakgericht werken en e-dienstverlening binnen de Nederlandse overheid. Wij zijn vrij om investeringen te doen en kunnen naar meer kijken dan alleen winst. We zijn een mooi eind op weg met de ontwikkeling van een volledig nieuw platform voor de overheid dat is gebaseerd op de nieuwste technologieën. En uiteraard staat de gebruiker centraal. Daarmee sluiten we aan bij initiatieven die bij de overheid spelen, zoals Common Ground."