Bijzonder dromenproject tussen Northgo College en Indiase school

Nieuws - 7 december 2015. In de week van 30 november heeft een groep van 30 leerlingen van het Northgo College een wel heel bijzonder internationaal project gedaan. Twee klassen, één in India en één in Nederland, hebben een week lang gewerkt om hun dromen voor de toekomst te visualiseren. Zij hebben deze online en via live Skype verbindingen met elkaar gedeeld. Decos, Jet-Net partner van het Northgo college, was de initiator van het project in zowel Nederland als India.

 

Het project


Een week lang werkten 30 leerlingen van 2 Mavo van het Northgo College in groepjes aan hun droom voor de toekomst. Zij hebben deze vormgegeven met behulp van digitale media: prezi-presentaties, filmpjes, en SketchUp voor 3D tekeningen. De jongeren legden zich toe op de ‘school van de toekomst’: zij lieten zien hoe zij hoopten dat het onderwijs er in 2035 uit zou zien. De voertaal was volledig in het Engels en de kinderen werden gedurende het project ondersteund door eigen leraren en enkele medewerkers van Decos die een aantal gastlessen verzorgde.

 

Aan de andere kant van de wereld, in Panchgani, India, werkten 30 leerlingen van Nachiketas High School tegelijkertijd aan hetzelfde project met dezelfde soort gastlessen. Bij de kick-off op maandag 30 november en tijdens de afsluiting op vrijdag 4 december was er een live verbinding tussen de scholen in India en Nederland. Daarbij stelden de leerlingen zich aan elkaar voor en konden zij direct al de verschillen, bijvoorbeeld in kleding en klaslokaal zien. Gedurende de week hebben de kinderen met elkaar gecommuniceerd via de Facebookpagina https://www.facebook.com/ourdreams4thefuture/ waar de presentaties ook op te zien zijn. Ook hebben de leraren hun ervaringen uitgewisseld via een directe Skype-verbinding.

 

Doel


Het idee achter het project is dat er een brug geslagen wordt tussen twee culturen. 5 jaar geleden deed Decos een soortgelijk project, waarin leerlingen van een aantal Noordwijkse basisscholen hun dromen voor de toekomst visualiseerden in een tekening, en die uitwisselden met tekeningen van Indiase kinderen. Dit keer verschilde de insteek van de projecten per land, maar dat deed niets af aan de leerervaring van de jongeren. Northgo was benieuwd naar de ideeën van haar leerlingen over de school van de toekomst. In India koos men ervoor het project aan te laten sluiten bij de bredere beweging die nu in het hele land plaatsvindt, rondom ‘My Country’. Dit betreft allerlei burgerinitiatieven om zijn eigen buurt, stad of gemeente te verbeteren, en gaf dan ook ruimte aan de kinderen om wat breder te dromen.

 

Johan van der Plas, directeur Northgo College, was enorm enthousiast over het project: 'In ons toekomstbestendig onderwijs wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven. De samenwerking met Decos is het schoolvoorbeeld van een dergelijke verbintenis. Door nauwe banden te onderhouden met bedrijven en hoger onderwijs weten wij welke vaardigheden onze leerlingen moeten hebben als ze, met diploma, onze school verlaten. Daarom staan in veel van onze projecten creativiteit, (internationaal) samenwerken, organiseren, presenteren en reflecteren op het eigen werk centraal. Het zijn skills waar leerlingen in hun verdere loopbaan veel profijt van zullen hebben. Fantastisch dat de leerlingen van M2A deze vaardigheden in het dromenproject hebben kunnen oefenen – en het ging ze bijzonder goed af gezien het niveau van de eindpresentaties. Ik ben echt trots op wat ze hebben neergezet in een paar dagen!'

 

 Foto’s, filmpjes en presentaties van het project zijn te vinden op https://www.facebook.com/ourdreams4thefuture/