5 voorbeelden: zo helpen onze Digital Professionals met digitalisering

De Digital Professionals van Decos zijn elke dag druk in de weer om onze klanten te helpen met de digitalisering van hun organisatie. Zoals je op onze menukaart kan zien, kunnen zij op tientallen punten ondersteunen. In dit artikel lichten we vijf projecten van de afgelopen periode uit. 

SImon RondSimon is onderdeel van een scrumteam bij de afdeling VTH (Vergunningsverlening, toezicht en handhaving) van de gemeente Amsterdam. Zij werken al geruime tijd met JOIN en nemen nu alle bestaande processen onder de loep. Per proces kijkt Simon samen met de productowner en steeds wisselende inhoudelijke experts hoe de processen nu zijn ingericht en wat er verbeterd kan worden. Als er kleine wijzigingen in JOIN nodig zijn, voert Simon deze direct door. Grotere verbeterplannen worden opgepakt door het team Functioneel Beheer van de gemeente. Simon ondersteunt hen daarbij en onderhoudt het contact met de afdeling VTH.

Felix cirkel

Gemeente Wageningen heeft in 2020 de stap gemaakt naar JOIN. Digital Professional Felix heeft hen bijna een jaar ondersteund in de implementatie van zaakgericht werken bij verschillende afdelingen. Felix was onderdeel van het interne projectteam dat is opgericht om de overstap van documentgericht naar zaakgericht werken te maken. Belangrijken taken voor Felix waren het inrichten van webformulieren en zaaktypen en het bieden van trainingen aan medewerkers. Deze trainingen waren deels heel praktisch van aard ('knoppentrainingen'), maar het was ook belangrijk om medewerkers mee te nemen in de voordelen van zaakgericht werken.

- Bekijk ook de video: de drive van Digital Professional Felix -


Charlotte cirkelOnze Digital Professionals worden soms ook ingezet ter ondersteuning van onze senior consultants. Zo heeft Charlotte samen met consultant Maurice bij gemeente Amsterdam gewerkt aan de automatische publicatie van vergunningsaanvragen, in het kader van de Wet elektronische publicaties. Maurice dacht de werkwijze uit en Charlotte bouwde vervolgens de benodigde workflows, inclusief controlemechanismen en automatische overzichten, en testte vervolgens uitvoerig de werking hiervan.


circle-cropped (15)-1Bij Werkorganisatie Druten-Wijchen was er behoefte om de rol van Applicatiebeheerder JOIN tijdelijk op te vangen. Dit werd gedaan door Ferdi, die aan de slag ging met het dagelijkse beheer van JOIN. Denk daarbij aan het helpen van medewerkers met vragen en het aanmaken van overzichten. Daarnaast voegt Ferdi nieuwe gebruikers toe en geeft hij hen training om met JOIN te werken.Koen cirkelKoen is als laatste bij het team van Digital Professionals gekomen en zit nog middenin het traject om zich JOIN volledig eigen te maken. Dit doet hij vooral door mee te lopen met diverse collega's. Eén van de onderwerpen waar Koen zich in verdiept is eLearning, de interactieve leermodule voor JOIN. Zodoende heeft hij voor Servicepunt71 tal van eLearnings ingericht. Een nuttig project: want door trainingen te maken voor beginnende gebruikers, heeft Koen heel wat vlieguren in JOIN gemaakt.


Ben je benieuwd naar het competentieprofiel van onze Digital Professionals? Of naar alle punten waarop zij ondersteuning kunnen bieden? Download dan de infosheet, inclusief onze menukaart!

Download de infosheet