Nieuwe module in JOIN: Digitaal Vergaderen

Efficiënter en prettiger vergaderen: wie wil dat nou niet? JOIN introduceert de nieuwe module Digitaal Vergaderen, die deze belofte absoluut waarmaakt. Je kunt heel eenvoudig documenten en metadata uit de registraties in JOIN ophalen en toevoegen aan de notulen van de vergadering. Ook kun je online direct de notulen opstellen, met elkaar, inclusief taken en besluiten. Met Digitaal Vergaderen wordt het voorbereiden en opvolgen van reguliere meetings een stuk eenvoudiger. 

 

Met Digitaal Vergaderen werk je allemaal met elkaar samen aan elke taak die bij het voorbereiden, het houden en het opvolgen van een vergadering komt kijken. De agenda hoeft van tevoren niet rond gemaild te worden, maar stel je direct op in de aangemaakte vergadering. Ieder kan zijn eigen agendapunten inbrengen of de volgorde of het timemanagement aanpassen. Uiteraard worden de benodigde documenten vanuit de registratie in JOIN gekoppeld. 

 

Ook tijdens de meeting doe je alles samen: iedereen kan tegelijkertijd notities maken, besluiten vastleggen of taken toekennen. De notulen worden dus in real time met elkaar opgesteld, zodat je na afloop van de vergadering ook direct met je taken aan de slag kunt. De notulen zijn direct raadpleegbaar binnen Digitaal Vergaderen, of kun je opslaan als PDF en op die manier met elkaar delen. 

 

Doordat je in Digitaal Vergaderen zo met elkaar samenwerkt, heb je dus geen traditionele rolverdeling van notulist, voorzitter en secretaris meer nodig. Dit leidt tot prettigere, efficiëntere meetings, zonder hiërarchie, met gedeelde verantwoordelijkheid. Dit maakt ook dat Digitaal Vergaderen bij uitstek geschikt is voor de meer informele overleggen of reguliere teammeetings, en niet voor raadsvergaderingen of bestuurlijke vergaderingen. 

 

Wil je meer weten over deze nieuwe module van JOIN? Neem gerust contact met ons op, dan vertellen we je er graag meer over!

  New call-to-action