JOIN gecertificeerd voor de nieuwe norm voor informatie- en archiefmanagement

Na een uitgebreid audittraject heeft Decos een verklaring van compliancy ontvangen voor NEN-ISO 16175. Deze nieuwe norm op basis van internationale standaarden vervangt de oude NEN 2082 uit 2008 en geeft aan dat een applicatie voldoet aan meer dan 150 hedendaagse eisen en richtlijnen voor informatie- en archiefmanagement.

Stempel NEN-ISO 16175

Om er zeker van te zijn dat JOIN aan alle functionele eisen voor een archiefsysteem voldoet, wordt elke drie jaar een audit uitgevoerd. In deze audit worden we door een onafhankelijk bureau getoetst op alle vereisten die in een norm zijn bepaald. Deze normen worden in Nederland vastgesteld door NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut.

Nieuwe internationale norm

Tot nu toe werd voor archiefsystemen uitgegaan van de nationale norm NEN 2082 uit 2008, maar om de gestelde eisen relevant en actueel te houden, is dit jaar overgestapt naar een uitgebreidere en internationale standaard: NEN ISO 16175 uit 2020. Deze norm heeft als officiële titel ‘Processes and functional requirements for software for managing records – Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records’.

Meer informatie en de verklaring van compliancy vind je op onze Wiki.