Deze 5 stappen zet ons UX-team, zodat jij lekker kunt werken

Ken je het gevoel dat intuïtief werkende software jou niet alleen productiever maakt, maar dat je zo ook meer plezier in je werk hebt? Zo’n fijne gebruikerservaring ontstaat niet toevallig, maar is de uitkomst van een uitgebreid proces van ontwerpen en testen. Bij Decos werken drie User Experience designers, kortweg UX’ers, die hier elke dag mee bezig zijn. UX’er Rianda deelt haar expertise.

Als klant heb je niet dagelijks met ons te maken, het UX team van Decos. Toch doen we elke dag ons uiterste best jouw werk zo leuk mogelijk te maken. We streven niet alleen naar een prettige gebruikerservaring, maar willen je ook helpen zo efficiënt mogelijk te werken. Dat zie je bijvoorbeeld al terug in Fixi en JOIN Samenwerken.

Ons UX team bestaat uit Janne, Thomas en mijzelf. We vinden het alle drie een uitdaging om oplossingen te bedenken voor ingewikkelde vraagstukken. Daar komt een flinke dosis creativiteit bij kijken, wat ons werk nooit saai maakt. Maar hoe zien onze taken er in de praktijk uit? In dit artikel beschrijf ik de vijf elementen waarmee we jouw gebruikerservaring optimaliseren.

Team UX kleinTeam UX: Janne van Hooff, Thomas Wagteveld en Rianda de Vries


Hexagon-1 Het begint bij onderzoek

Wanneer een Product Owner ons vraagt om een onderdeel van onze oplossingen te optimaliseren, beginnen we met een gedegen onderzoek. Wat is precies het doel dat de software moet bereiken en welke mogelijke oplossingen bestaan daarvoor? Om tot een goed antwoord te komen, betrekken we niet alleen onze eigen ervaringen, maar kijken we ook naar de ontwikkelingen op de softwaremarkt. Inderdaad, we houden ook de concurrentie goed in de gaten.

Daarnaast krijgen we ook veel input van onze collega’s. Zo weten de sales-mensen bij Decos, die onder andere meedoen aan aanbestedingen, precies te vertellen met welke elementen van een product we goed scoren.


Hexagon-2 In gesprek met de gebruiker

PP JSM co-creatie metro en tram

Het eerste ontwerp van een stuk software proberen we zo vroeg mogelijk in het traject te onderwerpen aan een gebruikerstest. Zo kunnen we feedback direct verwerken in onze ontwerpen, voordat de developers er mee aan de slag gaan. Hoe eerder je test, hoe kleiner de kans dat je later veel ellende op je pad krijgt.

Niet voor elk product gaan we op dezelfde manier met de klant in gesprek. De ene keer is een design sprint het meest passend, een andere keer leggen we klanten al een eerste ontwerp voor. Zo’n eerste ontwerp bestaat uit statische schermen met aanklikbare elementen, zodat we een redelijk realistische omgeving nabootsen.

In beide gevallen is de input van onze klanten goud waard. Zo vragen we hun om hardop na te denken; zo komen we te weten waarnaar ze op zoek zijn en wat ze achter een element verwachten. Soms kom je erachter dat alleen al woordkeuzes bepalen of mensen een ontwerp begrijpen.


Hexagon-3 Drempels? Die halen we zoveel mogelijk weg

De Decos-oplossingen die door overheden en gemeentelijke diensten aangeboden worden, moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij volgen we de wetgeving rond webtoegankelijkheid. Denk daarbij aan het wegnemen van barrières voor mensen met fysieke handicaps, zoals blindheid of slechtziendheid.

Het wegnemen van drempels voor gebruikers wordt ook veel gedaan aan de achterkant, in de code. Zo letten we erop dat de juiste keuzes worden gemaakt in kleurcontrasten en dat afbeeldingen een tekstuele beschrijving krijgen, voor bijvoorbeeld gebruikers die met voorleessoftware werken.

Onze inspanningen hebben geresulteerd in een nieuw, wat donkerder kleurenprofiel voor Decos. Alle producten krijgen daardoor een universele look & feel, die ze stuk voor stuk herkenbaar maakt als leden van de Decos-familie. Dit zie je al goed terug in JOIN Samenwerken.


Hexagon-4 Wij helpen klanten om patronen te herkennen

Ons werk is weliswaar creatief, maar het is ook niet nodig het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Integendeel, we willen juist aansluiten op de verwachtingen die je door het gebruik van andere software hebt.

Of een knop of lay-out logisch overkomt, hangt immers grotendeels af van andere producten waarmee je bekend bent. Daarom schromen we niet om ons te laten inspireren door aspecten uit bijvoorbeeld Outlook of WhatsApp. Die elementen zijn herkenbaar voor iedereen, dus ook meteen begrijpelijk.

Het doel is software die intuïtief werkt. En dat heeft weer een positieve impact op jouw werkgeluk en productiviteit.

Thomas blog


Hexagon-5 Tot slot houden we rekening met alles wat mis kan gaan

In het beste geval lopen gebruikers soepel door onze producten heen, de zogeheten happy flow. Maar we houden ook rekening met minder gunstige scenario’s. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand zijn wachtwoord vergeet of vijf keer het verkeerde wachtwoord invoert?

Door samen met de Product Owner en developers ook deze unhappy flows uit te tekenen, proberen we geen enkel scenario over het hoofd te zien. We maken hier de ervaring net wat minder vervelend of ingewikkeld. Het is van belang de gebruiker aan de hand wordt genomen en van de juiste feedback wordt voorzien. Alles voor de beste ervaring op elk moment in jouw werkproces.


We blijven graag met onze gebruikers in gesprek. Daarom houden we contact met onze gebruikers via het gebruikersforum. Zo maken we onze producten samen met jou elke dag een stukje beter.