JOIN en Rx.Mission: samenwerken aan een concrete uitvoering van Common Ground

Lokale overheden en leveranciers werken samen aan een structurele hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening. Centraal staat de scheiding van data en applicaties, waardoor informatie niet langer versnipperd wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen gemeenten sneller inspelen op veranderingen, wat uiteindelijk leidt tot betere dienstverlening. Bij Decos ondersteunen we deze ambitie en werken we nu aan de realisatie van deze strategie: een koppeling tussen JOIN Zaaksysteem en Rx.Mission op basis van Zaakgericht Werken API’s (ZGW API’s).

Na jaren van voorbereiding worden de eerste resultaten van Common Ground zichtbaar. Sinds vorig jaar beschikt JOIN over koppelmogelijkheden middels ZGW API's, de technische basis van Common Ground. Maar in het geval van koppelingen geldt: it takes two to tango. Daarom werken we samen met Roxit aan de koppeling met Rx.Mission op basis van ZGW API’s.

Data en interface gescheiden

Deze koppeling volgt uiteraard de basisprincipes van Common Ground: de medewerker gebruikt Rx.Mission voor vergunningsverlening, handhaving en toezicht, en alle hierbij gebruikte data zoals aanvragen, situatieschetsen en bijgevoegde adviezen worden rechtstreeks opgehaald en opgeslagen in JOIN. Hiermee is de archivering van deze data direct gewaarborgd en kunnen ook andere applicaties deze gegevens gebruiken. Er ontstaat dus één 'waarheid', waarin de meest actuele gegevens zijn opgeslagen.

Samen organiseren, samen werken

De realisatie van Common Ground vergt veel tijd en aandacht van zowel lokale overheden als leveranciers. Centraal hierbij staat 'samen organiseren, samen werken'. Dit motto hanteren we ook voor de realisatie van deze koppeling. We werken intensief samen met Roxit en de eerste aan te sluiten klant.

Sinds vorig jaar is JOIN klaar voor koppelingen op basis van ZGW API’s en hebben wij onze software getest met het testplatform van VNG. Omdat ZGW API’s voor iedereen nieuw zijn, kiezen we voor een gefaseerde aanpak om zo maximaal grip te hebben op de kwaliteit van de koppeling.

Na de test bij VNG, testen we samen met Roxit op onze eigen (test)omgevingen, voordat we de eerste aansluiting maken bij één (al geselecteerde) klant. Pas als we er zeker van zijn dat de koppeling solide genoeg is voor grootschalig gebruik, gaan we met deze koppeling aan de slag bij andere organisaties.

Globaal zien de stappen er als volgt uit:

  • Het finetunen van de koppeling, in samenwerking met Roxit
  • Realiseren van de koppeling voor één klant en het uitvoeren van uitgebreide tests
  • Ruimte voor de volgende groep klanten

Werkt uw organisatie met Rx.Mission en JOIN?

In de tweede helft van dit jaar willen we het tempo opvoeren om klanten voor de invoering van het DSO aan te sluiten. Voor een goede planning, willen we weten welke organisaties behoefte hebben aan een koppeling met Rx.Mission. U kunt via deze pagina laten weten of uw organisatie interesse heeft in deze koppeling en een voorkeur opgeven voor de periode waarin dit gerealiseerd moet worden. Zo kunnen we onze verwachting en die van klanten goed op elkaar afstemmen.

Geef uw voorkeur door